Over leien

Leigesteentes zijn in een tijdsverloop van miljoenen jaren ontstaan. Uit fijnkorrelig zand dat vanuit de bergen naar de zeeën werd aangevoerd, vormden zich afzettingen in steeds dikker wordende lagen. Deze lagen werden vervolgens steeds dieper in de aardkorst weggedrukt door nieuwe, aangroeiende lagen. In het daarop volgende proces ontstonden uit de voorhanden zijnde mineralen (voornamelijk klei) langgerekte en plaatachtige kristallen. Met als eindresultaat een nieuw gesteente met een eigen mineraalinhoud en een specifieke gelaagdheid: leisteen.

Leien daken, dekking naar keuze

Leien kunnen op velerlei wijzen worden toegepast. Globaal kunnen de dekkingen worden onderverdeeld in dubbele dekking en enkelvoudige dekking.

Leien daken: Dubbele deking

Dit systeem wordt wereldwijd het meest toegepast. Om een goede reden: het is geschikt voor dakconstructies in alle moeilijkheidsgraden en biedt bovendien de meeste afwerkingsmogelijkheden. Voor dubbele dekking zijn meer leien nodig dan voor enkele dekking. Het voordeel is wel dat de dichtheid optimaal is. Binnen de dubbele dekking zijn er twee hoofdvormen:

Maasdekking, geschikt voor zowel wand als dakbekleding.
Leuvense dekking, wordt uitsluitend toegepast als wandbekleding.

Leien daken: Enkelvoudige dekking

Deze dekking heeft een rijke geschiedenis en wordt nog steeds veel toegepast in met name monumenten. De dekking heeft een klassieke uitstraling.

Binnen de enkelvoudige dekking zijn er twee hoofdvormen:

  • Schubdak (Duitse dekking), wordt zowel als dak- en wandbekleding toegepast.
  • Zwitserse dekking, wordt toegepast als wandbekleding.

Wilt u meer weten? Bel 0492-512164 of 06-51626626 voor een vrijblijvende offerte.