Service & kwaliteit

Over de vereniging van Leidekkers

Ambachtelijk vakmanschap, een rijke ervaring en kwaliteit zijn de belangrijkste kenmerken die de leden van de Vereniging van Leidekkers in Nederland gemeenschappelijk hebben. De leden zijn bedrijven die regelmatig leidekkers- en loodgieterswerk uitvoeren op monumentale panden, zoals kerken en kastelen. Overigens zijn ze ook zeer bedreven in renovatie en nieuwbouwwerken.
De leden onderscheiden zich duidelijk van andere bedrijven die leisteenwerken uitvoeren. Niet alleen zijn het echte leisteenspecialisten, bij wie het ambacht vaak van vader op zoon wordt doorgegeven. Maar met hun traditionele werkwijze zijn ze ook in staat het hele dak voor hun rekening te nemen: naast authentieke leisteendekkingen verzorgen zij ook het lood-, koper- of zinkwerk. Die unieke combinatie maakt dat opdrachtgevers, zoals de Rijksdienst voor Gebouwen en Monumentenzorg, hun opdrachten met een gerust hart aan de leden van de vereniging toevertrouwen.

Leien daken, een ambachtelijke vakmanschap

De Vereniging van Leidekkers in Nederland is er alles aan gelegen het ambachtelijke vakmanschap te behouden en de onderscheidende kracht verder te vergroten. Certificering en opleidingen zijn daarbij belangrijke middelen. Zo is het de bedoeling dat elk lid in de toekomst de VCA-certificering dient te bezitten. Daarnaast zal het merk ‘De Leisteenmeesters’ nog meer inhoud krijgen. In samenwerking met de Rijksdienst voor Gebouwen en Monumentenzorg wordt daartoe een certificeringstraject opgesteld, dat zal uitmonden in nog scherpere criteria en beoordeling door een externe toetsingscommissie. In het verlengde van dit certificeringstraject ligt het opzetten van een opleiding voor het veelzijdige vak van leisteenmeester. In het reguliere onderwijs zijn daarvoor geen geschikte opleidingstrajecten voorhanden. Het realiseren van een eigen opleiding betekent dat het unieke leidekkersambacht ook in de toekomst kan blijven bestaan.

Hoge eisen kwaliteit van de leisteen

Ook op het gebied van de kwaliteit van de leisteen stelt De Vereniging van Leidekkers in Nederland hoge eisen.
De leden van de Nederlandse Vereniging van Leidekkers gebruiken hoogwaardig leisteen, dat met name wordt gewonnen uit mijnen en groeves in o.a. Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, Spanje, Canada en Noorwegen. De leisteen wordt zorgvuldig geselecteerd. Niet elke leisteen is geschikt voor dakleien. Bovendien worden de leien aan een strenge keuring onderworpen, voordat ze worden toegepast. Met het oog op de gewenste duurzaamheid wordt met name gekeken naar de fysische eigenschappen van het materiaal. Bij monumentale projecten verlangen de opdrachtgevers een keuringsrapport van een onafhankelijk keuringsinstituut en een bijbehorende verklaring voor een minimale levensduurverwachting van 80 jaar.

Wilt u meer weten? Bel 0492-512164 of 06-51626626 voor een vrijblijvende offerte.